Zoznam aukcií

Miesto konania Dátum konania  
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne záznamy

Vitajte v AUKČNOM CENTRE

Informácie o  dobrovoľných dražbách


Novelizácia Občianskeho zákonníka, zák. č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa   a zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch účinná k  13.6.2014  priniesla zmeny týkajúce sa zabezpečenia plnenia záväzkov zo spotrebiteľských úverových zmlúv a  s  tým súvisiaceho výkonu záložného práva v  prípade ich neplnenia.

Z uvedených zmien vyplýva, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle  zákona  č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Ide o  najtransparentnejšiu, ale zároveň o  najzložitejšiu formu dražby.

Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je jedinou aukčnou spoločnosťou v SR, ktorá pre leasingové spoločnosti pravideľne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlohodobé skúsenosti s  organizovaním dobrovoľných dražieb motorových vozidiel v  zmysle z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 

Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je členom Asociácie leasingových spoločností.

 

Máte záujem o  spoluprácu?

Bližie informácie poskytne:

Mgr. Petr Plevač, konateľ spoločnosti

  tel.: +421 903 732 237, e-mail: plevac@aukcnecentrum.sk.

viz1


© 2010 Aukčné Centrum s.r.o., Created by Aston ITM